Služby a ceny

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Cena za služby daňového poradenství je stanovena dohodou dle rozsahu a charakteru poskytovaných služeb a složitosti problematiky. Lze sjednat jak služby pravidelného charakteru ve smluveném rozsahu, tak služby jednorázové.

 • Kompletní daňové poradenství v průběhu zdaňovacího období
 • Zpracování daňového přiznání pro všechny daně, po dohodě včetně elektronického podání
 • Možnost odložení podání daňového přiznání k dani z příjmů a placení daně do 1.7.  následujícího roku
 • Zastupování klienta na Finančním úřadu, na OSSZ, na zdravotních pojišťovnách
Účetnictví a daňová evidence

Účetnictví a daňová evidence

Cena za vedení účetnictví a daňové evidence je stanovena po vzájemné dohodě s klientem, a to pevnou nebo pohyblivou měsíční částkou, její výše závisí na množství dokladů, složitosti účetních případů a rozsahu požadovaných služeb.

 • Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence – zpracování účetních dokladů, sestavení účetní závěrky, zasílání průběžných výsledků hospodaření, zpracování podkladů pro bankovní úvěry, zpracování ekonomické statistiky.
 • Pro firmy podléhající auditu zajišťujeme kompletní přípravu podkladů pro účetní audit. Po dohodě můžeme zajistit zveřejnění účetní závěrky, rekonstrukce účetnictví.
 • Poskytujeme účetní služby pro neziskové organizace, včetně zpracování podkladů pro vyúčtování dotací a darů
Mzdy

Mzdy

 • Komplexní vedení mzdové dokumentace
 • Zpracování měsíčních mezd včetně souvisejících přehledů k sociálnímu a zdravotnímu pojištění,
 • Dokumentace při nástupu a ukončení zaměstnanců, smlouvy, přihlášky a odhlášky pro OSSZ a zdravotní pojišťovny,
 • Roční mzdové uzávěrky (zúčtování daní zaměstnanců, zpracování evidenčních listů),
 • Zajištění mzdových kontrol
 • Poradenství v personální oblasti